Active Explorers Club jatkaa Icehearts svenskspråkiga verksamhet nimellä

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Suomen Icehearts ry:n hallitus ja toimintaa rahoittavat säätiöt sekä ruotsinkielistä työtä tekevät kasvattajat ovat päättäneet, ettei Active Explorers Club (AEC) erillisenä nimenä ole enää tarpeellinen. AEC jatkaa toimintaansa Icehearts svenskspråkiga verksamhet nimellä 1.6.2024 alkaen.

AEC perustettiin aikanaan siksi, että ruotsinkielisessä toiminnassa on sekajoukkueita ja ikäluokat ovat joustavampia kuin suomenkielisessä Icehearts-toiminnassa. Ruotsinkielisten lasten määrä on selvästi suomenkielisiä vähäisempi, joten joustavampi toimintamalli oli tarkoituksenmukainen.

Toiminnan vakiintuessa AEC nimellä ei kuitenkaan ole ollut suurta lisäarvoa. Niin kasvattajat kuin lapsetkin haluavat identifioitua Iceheartsiin ja toimia yhteisen sydänlogon alla. Sama koskee toimintaa rahoittavia ruotsinkielisiä säätiöitä. Säätiöt pitävät erittäin myönteisenä, että voivat rahoittaa nimenomaan Iceheartsin kasvatusideologian mukaista ja tutkitusti vaikuttavaa toimintaa.

Lisätietoja:

Miika Niemelä
vt. toiminnanjohtaja
Suomen Icehearts ry
miika.niemela@icehearts.fi

************************************************************************************************

AEC verksamheten byter namn, tar i bruk Icehearts namn och logo

AEC (Active Explorers club) som verkat som en del av Icehearts med sin verksamhet på svenska byter nu namn till Icehearts.

Suomen Icehearts rf styrelse, personalen på den svenska enheten samt de stiftelser som finansierar den svenska verksamheten har alla tillsammans konstaterat att behovet för ett enskilt namn och logo ej mera existerar. AEC är en del av Icehearts verksamhet.

AEC namnet har kommit till och använts för att verksamheten skilde sig till vissa delar från Icehearts. AEC har könsmixade lag med stort åldersspann och har inte lagidrott som hobby.

Den svenskspråkiga enhetens personal och barn har upplevt det egna namnet som krångligt och onödigt. De vill identifiera sig som en del av Icehearts och fungera under Icehearts hjärtlogo. Även stiftelserna ser det som en god sak att använda det kända namnet och fungera i enlighet med Icehearts filosofin.

Suomen Icehearts rf avstår helt från AEC namnet den 1.6.2024. Efter det sker all verksamhet under namnet Icehearts. Den svenskspråkiga verksamheten fortsätter som förut under Icehearts FO-nummer.

Tilläggsinformation:

Stina Kuhlefelt
Kontaktperson
Suomen Icehearts rf
stina.kuhlefelt@icehearts.fi

 

Bmr Loge 768x356 1