Ammatillisin perustein valittu joukkue toimii 12 vuotta. Kasvattaja tarjoaa pitkäkestoista, ammatillista kasvun tukea lapsille ja perheille, jotka ovat tuen tarpeessa.

 

Icehearts-joukkue kootaan jo esikoulussa.

Kunnan sosiaalitoimi osoittaa tietojensa perusteella alueen, jossa ongelmallisten lasten määrä on suurempi kunnan muihin alueisiin verrattuna. Tällä alueella otetaan yhteys paikallisiin päiväkoteihin ja kouluihin, missä käydään esittelemässä toimintaa. Päiväkotien henkilökunta etsii päiväkotinsa lapsista sellaiset, joille toimintamallin kaltainen tuki olisi hyödyllinen. Tämän jälkeen Icehearts-kasvattaja tapaa lasten perheet ja kertoo tarkemmin Icehearts-toiminnasta. Vanhemmat tai vanhempi kotona päättää halukkuudestaan tarjota lapselleen mahdollisuuden osallistua. Joukkueen ensimmäinen ydinryhmä on valittu ja toiminta voi alkaa. Joukkue täydentyy ja päivittyy vuosien varrella ja kasvattaja tekee aina lopullisen päätöksen lapsen valinnasta toimintaan.

Siirtyminen kouluun Icehearts-kasvattajan kanssa

Esikoulun jälkeen lapset siirtyvät kasvattajan kanssa paikalliseen kouluun. Kasvattajan mukana kulkemisen ensimmäinen tärkeä hetki on siis saattaen kuljettaa lapset päiväkodista kouluun ensimmäiselle luokalle. Koulussa kasvattaja aloittaa kohdennetun pienryhmän ohjaamisen. Mukaan otetaan lapsia, joille koulu saattaa jo ensimmäisellä luokalla olla hankalaa. Mukaan toimintaan koulun näkökulmasta voidaan ottaa lapsia, joilla on vaikeuksia sosiaalisessa kanssakäymisessä, oman toiminnan ohjauksessa, opettajien ja/tai muiden oppilaiden kanssa tai joilla on vaikeuksia oppimisessa. Kasvattaja tekee yhteistyötä opettajien ja koulun oppilashuoltotyöryhmän kanssa ja räätälöi edellä mainittujen joukossa lapsen koulupäivän ja sen jälkeisen iltapäivän tarkoitusta vastaavaksi ja lasta tukevaksi. Kasvattaja oppii tuntemaan lapsen, perheen ja hänen kanssaan työskentelevät muut aikuiset.

”Icehearts-kasvattaja on odotettu ja tuttu vieras koko kouluyhteisölle. Kasvattajat ovat mukana koulun arjessa esimerkiksi oppitunneilla kannustamassa, auttamassa ja ylläpitämässä opiskelurauhaa. He tukevat toiminnallaan koko luokan opiskelua ja opettajan työtä.” -opettaja, Mikkolan koulu

Yläkoulu alkaa

Yläkoulussa opiskelevien lasten tukemisessa tapahtuu suuria muutoksia. Lapset tai nuoret kasvavat ja kehittyvät huikeaa vauhtia. Elämään ilmaantuu uusia asioita, joita on syytä käsitellä lasten kanssa sekä erikseen että yhdessä. Lasten liikkuminen kasvaa ja elintila laajenee. Tämä ajanjakso tuo mukanaan haasteita, joihin puuttuminen on välttämätöntä. Opiskelun vaatimukset kasvavat ja lapset luovat suuntaa omille jatkomahdollisuuksilleen elämässä, joita he itse eivät vielä näe. Opintoja mahdollisesti haittaavia asioita ovat päihteet, sukupuoliroolit, seurustelu ja itsenäistymisen alkaminen. Oman kehon muutokset hämmentävät mieltä ja aiheuttavat tietämättömille suuria ongelmia. Kasvattaja on tässä kehityksen vaiheessa edelleen tärkeä.

Joukkuetoiminta saatetaan päätökseen, kun lapset ovat 18-vuotiaita ja yhteistä matkaa on takana 12 vuotta. Kasvattaja säilyy silti tärkeänä osana nuorten elämää. Aivan kuten nuoret säilyvät aina tärkeänä osana kasvattajan elämää.

 

Icehearts on voittanut lukuisia arvostettuja palkintoja työstään lasten hyväksi. Näitä ovat mm.

2021 Tampereen yliopistollinen sairaala, Vuoden etiikkapalkinto
2020 Folktinget, Folktingets samvetspris- palkinto (Active Explorers Club, Icehearts svenska verksamhet)
2018 Positiivarit & Suomen Nuorkauppakamari, Vuoden Positiivisin Yhteisö
2017 THL, TERVE-SOS-palkinto
2013 URLUS Säätiö, Vuoden maanpuolustusteko
2013 Sininauhaliitto, Valtakunnallinen Toivon tuoja -palkinto
2012 Maaseudun kukkasrahasto Säätiö, Vuoden kasvattaja 2012
2011 Suomen kristillinen rauhanliike, Rauhanpalkinto
2011 EUCPN, European Crime Prevention Award Most Innovative Project 2011 in Europe
2009 Suomen Urheilugaala, Vuoden kulttuuriteko urheilussa
2009 Sosiaalitieto, Sosiaalialan valopilkku
2008 Unicef, Lapsen oikeuksien vaikuttaja
2006 Huoltajasäätiö, Kunnallisen sosiaalipolitiikan kunniamaininta
2001 Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, Vuoden miehen työ
1999 SLU, Tunnustus liikunnan suvaitsevaisuustyöstä