Iceheartsin uutiskirjeen tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste
Laatimispäivämäärä: 27.4.2018

1. Rekisterin nimi

Iceheartsin uutiskirje

2. Rekisterin pitäjä

Suomen Icehearts ry
Robert Huberintie 2, 01510 Vantaa p. 044 2400 349 Y-tunnus: 2391080-8

3. Rekisterin yhteyshenkilö

Erika Turunen, Robert Huberintie 2, 01510 Vantaa p. 044 2400 349,  toimisto@icehearts.fi

4. Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • – etunimi
  • – sukunimi
  • – sähköpostiosoite
  • – suostumus uutiskirjeen lähettämiseen

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Iceheartsin uutiskirjeiden lähettämiseen. Uutiskirjeet sisältävät Iceheartsin viestintää sekä toimintaan liittyviä kyselyitä ja tutkimuksia. Henkilötietoja voidaan käyttää Iceheartsin omiin tilastollisiin tarkoituksiin.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä Iceheartsin uutiskirjepalvelun voimassaoloajan.

Rekisteristä voidaan poistaa henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä. Uutiskirjeen tilaamisen voi perua koska tahansa jokaisen uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä tai lähettämällä viestiä rekisterin pitäjälle.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat asiakkaan verkkolomakkeella antamat tiedot uutiskirjeen tilaajaksi tai sydänkummiksi rekisteröitymisen yhteydessä, jotka asiakas syöttää itse. Asiakas pääsee itse täydentämään ja päivittämään tietojaan uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä. Uutiskirjeen tietolähteenä ovat myös julkiset tietolähteet, jolloin on kyse aseman perusteella tehtävästä viestinnästä. Tällöin uutiskirjeen saaminen on oikeutettu etu vastaanottavalle henkilölle.

8. Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen

Sähköpostitiedot voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle Iceheartsin oman uutiskirjeen lähettämistä varten. Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle muuta tarkoitusta varten, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta EU:hun tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle edes uutiskirjeen lähettämistä varten.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan mm. palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Pääsy asiakasrekisterin tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksilla.

10. Henkilötietojen tarkistusoikeus

Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön.

11. Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

12. Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.