TIEDOTE: Yhteiskunnallisen hyvän mittaamiseen uusia työkaluja

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Me-säätiö, Sitra, Veikkaus, Raha-automaattiyhdistys, opetus- ja kulttuuriministeriö ja ARVO-liitto ryhtyvät selvittämään, millaisia positiivisia vaikutuksia järjestöt saavat aikaan yhteiskunnassa.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja työn tuloksellisuuden osoittaminen on Suomessa ja maailmalla ajankohtainen ja laajalti kiinnostava aihe. Kun yhteiskunnan rahat ovat tiukassa, halutaan löytää keinoja, jotka auttavat ohjaamaan rahaa sinne, mikä tuottaa kokonaisuuden kannalta parhaan lopputuloksen.

Tänään julkaistava Hyvän mitta -hanke ryhtyy kunnianhimoisesti selvittämään, kuinka paljon positiivisia vaikutuksia erilaiset yhteiskunnalliset organisaatiot todellisuudessa saavat aikaan Suomessa. Lukuisat julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat tavoittelevat työllään yhteiskunnalle positiivisia vaikutuksia, esimerkiksi ehkäisevät nuorten syrjäytymistä, edistävät ikäihmisten hyvinvointia ja työllistävät pitkäaikaistyöttömiä.

Tehdään asioita oikein ja käytetään resursseja tehokkaasti
Hankkeen päärahoittaja on Me-säätiö ja muita kumppaneita Sitra, Veikkaus ja Raha-automaattiyhdistys. Hankkeessa on mukana myös opetus- ja kulttuuriministeriö, ja sitä koordinoi yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO. ”Me-säätiön visiona on, ettei Suomessa ole yhtään syrjäytynyttä lasta tai nuorta vuonna 2050. Jotta voimme kulkea kohti visiotamme, meidän on tiedettävä, mitä tekoja on tehtävä ja mitattava, ja tuottavatko tekomme niille aiotut vaikutukset. Siksi on tärkeää, että hyvien tekojen vaikutuksia voidaan mitata. On tiedettävä, miten voi auttaa oikein ja tehokkaasti”, Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord sanoo.

Hyvän mitta -hankkeessa kehitetään yhteiskunnallisia vaikutuksia mittaavia työkaluja, jotka hankkeen päätyttyä ovat kaikkien yhteiskunnan ongelmia ratkovien organisaatioiden käytössä.

Pelkästä hintakilpailusta pitkäkestoisiin vaikutuksiin
”Tällä hetkellä varsinkin julkisissa hankinnoissa halvin hinta on määräävin kriteeri. Tässä hankkeessa tuotamme hinnan rinnalle muitakin tehokkaita mittareita. Tarvitsemme työkaluja, joiden avulla todellisia kustannusvaikutuksia pystytään arvioimaan jopa kymmenien vuosien päähän ja valitsemaan, mikä ratkaisu tuottaa kokonaistaloudellisesti parhaan tuloksen”, ARVO:n toimitusjohtaja ja hanketta koordinoiva Kimmo J. Lipponen toteaa.
Hankkeeseen on valittu mukaan monipuolinen joukko yhteiskunnallisia haasteita ratkovia toimijoita. Mukana ovat esimerkiksi Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-hanke sekä ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tekevä Icehearts ry, pitkäaikaistyöttömiä takaisin työuralle ohjaava Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus ja Kehitysvammaisten palvelusäätiö, joka tuottaa palveluita kehitysvammaisille ihmisille ja heidän perheilleen.
Selvitystyö kestää huhtikuuhun 2017. Tällöin hankkeessa luodut mittarit ja arviointimenetelmät ovat minkä tahansa yhteiskunnallista hyvää tekevän organisaation käytössä.

Lisätietoja:
Ulla Nord, toimitusjohtaja, Me-säätiö, p. 050 578 1259
Kimmo J. Lipponen, toimitusjohtaja, ARVO-liitto, p. 040 758 7247
Tuomas Koskela, arviointi- ja kehittämispäällikkö, Raha-automaattiyhdistys, p. 040 653 2183
Petri Hilli, neuvonantaja, Sitra (vaikuttavuusinvestoiminen), p. 040 754 2090
Hannu Kareinen, yhteysjohtaja, Veikkaus, p. 0400 406 371
Minna Paajanen, pääsihteeri, Valtion liikuntaneuvosto/Opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 040 584 9459

MUKANA HANKKEESSA OLEVAT ORGANISAATIOT
EJY ry, www.espoolaiset.fi/fi/meista, yhteyshenkilö: Anu Toija
Mediapolis Yle, www.mediapolis.fi, yhteyshenkilö: Minna Tiihonen
Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-hanke, www.vamosnuoret.fi, yhteyshenkilö: Outi Kuikanmäki

Icehearts ry, www.icehearts.fi, yhteyshenkilö: Teemu Vartiamäki