Uutiset

Vi söker en fostrare till vårt svenskspråkiga team

18/10/2022 - NO COMMENT

Active Explorers Club började sin verksamhet år 2014 som Icehearts svenskspråkiga verksamhet. En klubb fungerar från nybörjarundervisningen tills barnet blir myndigt. Vi hjälper barnen i deras skolgång samt erbjuder barnen i klubben meningsfull fritidssysselsättning där vi bla. använder oss av äventyrs– och friluftspedagogik som hjälpverktyg i vår verksamhet. En fostrare stödjer barnen, som valts med […]

LUE LISÄÄ —